Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 04, 2006

Ευχαί

Όταν οι σκιές μιλάν
και τα σκιάχτρα χαμογελάν,

Dieu la prendra du doigit pour la conduire au port...