Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 13, 2006

Φύγε...

...τρέξε μακρυά, κρύψου...

I'm the Anti-Christ.
You got me in a vendetta kind of mood.
You tell the angels in heaven
you never seen evil so singularly personified
as you did in the face of the man who ran after you...


(photo: James Jean)