Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 07, 2006

Eξ αφορμής...

Κοιτάζοντας ολοένα μεσα στο ίδιο συναίσθημα ή στην ίδια σκέψη δεν ξέρεις πια αν είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Προσέχεις μόνο τη γραμμή της έντασης της...

(να προσέχεις πάντα πολύ πολύ ban-)