Σάββατο, Οκτωβρίου 07, 2006

Έλα γοριλλάκι, -λάκι -λάκι

You got a new horizon it's an ephemeral style
In a melancholic town where we never smile
And all I wanna hear is the message beep
My dreams, they 've got to kiss, 'cause I don't get any sleep, no...

Gorillaz-Feel Good Inc.
(This link will expire in 7 days)